با عرض پوزش از برخی از اعضای انجمن، به اطلاع می‌رساند:

این سایت به علت رفتار غیر حرفه‌ای یکی از اعضای اصلی انجمن متخصصان سازمان و مدیریت فعلاً به روز نخواهد شد.

شاید به زودی در مورد شرح ماوقع در اینجا نوشتم ولی فعلاً به آخرین گفته‌ی ایشان اکتفا می‌کنم:

“می‌خوام بزنم زیرش؛ می‌خوای چه کار کنی؟!”

بنده خدا راست می‌گوید. کار زیادی نمی‌توانم بکنم!

از آنجاییکه این سایت با بودجه شخصی بنده راه‌اندازی شده است و بنده هیچ تعهدی به انجمن بابت راه‌اندازی و نگهداشت آن ندارم و هم‌چنین راه دیگری برای پیگیری ضرر مالی و معنوی که از همکاری با آن عضو اصلی پیدا نکردم، تصمیم بر این شد که فعلاً این متن نوشته شده و در آینده نزدیک در صورت عدم حل مشکل، سایت از دسترس خارج شود.

محتوای زیر حالت تستی داشت و به خاطر قضیه فوق، فعلاً به روز رسانی صورت نخواهد گرفت.

آخرین دورهمی‌ها

جلسه یازدهم انجمن مدیران

جلسه یازدهم انجمن در روز پنج شنبه تاریخ ۲۲ آذر ماه در ساعت ۱۵ برگزار گردید و تعداد ۱۱ نفر از دوستان...

جلسه دوازدهم انجمن مدیران

جلسه دوازدهم انجمن در تاریخ ۲۰ دی ماه برگزار گردید و تعداد ۱۷ نفر از دوستان در این جلسه شرکت داشتند . جلسه...

جلسه سیزدهم انجمن مدیران

جلسه سیزدهم انجمن در تاریخ ۲۵ بهمن ماه در ساعت ۱۶ برگزار گردید و تعداد ۱۲ نفر از دوستان در این جلسه شرکت...

آخرین رویدادها

جلسه یازدهم انجمن مدیران

جلسه یازدهم انجمن در روز پنج شنبه تاریخ ۲۲ آذر ماه در ساعت ۱۵ برگزار گردید و تعداد ۱۱ نفر از دوستان...

جلسه دوازدهم انجمن مدیران

جلسه دوازدهم انجمن در تاریخ ۲۰ دی ماه برگزار گردید و تعداد ۱۷ نفر از دوستان در این جلسه شرکت داشتند . جلسه...

جلسه سیزدهم انجمن مدیران

جلسه سیزدهم انجمن در تاریخ ۲۵ بهمن ماه در ساعت ۱۶ برگزار گردید و تعداد ۱۲ نفر از دوستان در این جلسه شرکت...

آخرین یادداشت‌ها

جلسه یازدهم انجمن مدیران

جلسه یازدهم انجمن در روز پنج شنبه تاریخ ۲۲ آذر ماه در ساعت ۱۵ برگزار گردید و تعداد ۱۱ نفر از دوستان...

جلسه دوازدهم انجمن مدیران

جلسه دوازدهم انجمن در تاریخ ۲۰ دی ماه برگزار گردید و تعداد ۱۷ نفر از دوستان در این جلسه شرکت داشتند . جلسه...

جلسه سیزدهم انجمن مدیران

جلسه سیزدهم انجمن در تاریخ ۲۵ بهمن ماه در ساعت ۱۶ برگزار گردید و تعداد ۱۲ نفر از دوستان در این جلسه شرکت...