درباره ما

برای همکاری با افراد به جای اینکه به رزومه‌شان نگاه کنید، ببینید چقدر متعهد به انجام آن کار هستند. یک راه برای متوجه شدن این امر، تحقیق قبل از همکاری با آن افراد است.

اگر بنده قبلاً از همکاری با موسس اصلی انجمن، تحقیقات کافی را انجام داده بودم هیچ وقت دچار ضرر مالی و معنوی نمی‌شدم!

یکی از خلاهایی که در مراکز دانشگاهی، گروه‌های علمی و دانشکده‌های رشته مدیریت وجود دارد، عدم ارتباط میان این مراکز علمی پژوهشی است.

این شکاف ارتباطی سبب شکل‌گیری جزیره‌هایی از دانش مدیریت شده است که آفات زیادی بر آن مترتب شده و جایگاه فارغ‌التحصیلان و اساتید رشته مدیریت را در عرصه‌های مختلف اجتماع مختل کرده است.

انجمن متخصصان سازمان و مدیریت، حاصل همفکری جمعی از دانشجویان دکتری مدیریت است که در سال ۱۳۹۶ تاسیس شده است.

این انجمن به منظور تسهیم دانش و شبکه‌سازی میان متخصصان دانش مدیریت شکل گرفته است تا از ظرفیت اعضای خود در جهت دو هدف مذکور استفاده نماید.