عضویت در سایت

محقق و دانشجوی گرامی

به منظور تعامل هر چه بیشتر با انجمن متخصصان سازمان و مدیریت امکان استفاده از مطالبی که نیاز به عضویت شما در سایت دارد، از شما درخواست می‌شود که به سؤالات زیر در مورد وضعیت فعلی خود پاسخ دهید تا بتوانیم تعاملی بهینه با شما بر اساس تخصص و سایر ویژگی‌های‌تان داشته باشیم.

پس از ارسال فرم زیر و تایید هیئت مدیره انجمن نسبت به اطلاعات و فایل‌های ارسال شده، دسترسی شما در سایت مشخص خواهد شد.

با توجه به سیستم امتیازدهی سایت، شما با بارگذاری فایل‌های خود در وب‌سایت رسمی انجمن می‌توانید از مزایای درنظر گرفته شده در سایت بدون پرداخت هزینه استفاده نمایید.

انجمن متخصصان سازمان و مدیریت این حق را دارد که فایل‌های دریافتی را برای استفاده بر روی وب‌سایت قرار دهد.